Home » » Kumpulan asma'ul khamsah

Kumpulan asma'ul khamsah


اَلاَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ

ASMA’UL KHAMSAH/ISIM LIMA

1.         PENGERTIAN
            (a)        Asma’ul khamsah itu adalah:            اَبٌ       =          bapa
                                                                        اَخٌ        =          saudara
                                                                        حَمٌ       =          pakcik
                                                                        فَوْ        =          mulut
                                                                        ذُوْ        =          yang mempunyai

2.         I’RAB  ASMA’UL  KHAMSAH

(a)        Adapun  Asma’ul khamsah maka dirafa’kan dengan memakai wawu dan  dinashabkan dengan memakai alif serta dijarkan dengan memakai ya.

(b)        Perlu diketahui bahawa asma’ul khamsah itu bila tidak diidhafatkan (tidak  disambung dengan ayat lain), ia dirafa’kan dengan memakai dhammah,  dinashabkan dengan memakai fathah dan dijarkan dengan memakai kasrah, seperti:   حَمٍ , حَمًا , حَمٌ , اَخٍ , اَخًا , اَخٌ , اَبٍ , اَبٌ )  (.

(c)        Lafazh-lafazh :   ( ذُوْ , فُوْ , اَخٌ , حَمٌ , اَبٌ )  ketentuan I’rabnya semua diidhafatkan atau dimudhafkan dalam keadaan mufrad atau tunggal (bukan mutsana dan bukan pula jama’) dan dalam keadaan mukabbarah (bukan mushagharah).

(d)               Contoh asma’ul khamsah yang diidhafatkan seperti berikut:

1.         اَبٌ       apabila diidhafatkan menjadi :            أَبُوْكَ
2.         أَخٌ        apabila diidhafatkan menjadi :            أَخُوْكَ
3.         حَمٌ       apabila diidhafatkan menjadi :            حَمُوْكَ
4.         فُوْ       apabila diidhafatkan menjadi :            فُوْكَ
5.         ذُوْ        apabila diidhafatkan menjadi :            ذُوْ مَالٍ
3.         LAFAZH YANG DIRAFA’KAN DENGAN WAWU

            Adapun wawu menjadi alamat bagi I’rab rafa’ pada asma’ul khamsah:


ASMA’UL KHAMSAH
PENGERTIAN
HUKUM
أَبُوْكَ
bapa engkau


مرفوع بالواو
Marfu’ dengan wawu
أَخُوْكَ
Saudara engkau
حَمُوْكَ
Pakcik engkau
فُوْكَ
Mulut engkau
ذُوْ مَالٍ
Mempunyai harta


4.         LAFAZH YANG DINASHABKAN DENGAN MEMAKAI ALIF

Adapun alif menjadi alamat bagi I’ran nashab pada asma’ul khamsah:


ASMA’UL KHAMSAH
(MARFU’)
HURUF NASHAB
ASMA’UL KHAMSAH
(MANSHUB)
HUKUM
أَبُوْكَ
أَنَّ
اَنَّ اَبَاكَ


منصوب بالالف
Manshub dengan alif
أَخُوْكَ
اِنَّ
اِنَّ اَخَاكَ
حَمُوْكَ
لَكِنَّ
لَكِنَّ حَمَاكَ
فُوْكَ
كَأَنَّ
كَأَنَّ فَاكَ
ذُوْ مَالٍ
لَيْتَ
لَيْتَ ذَامَالٍ


5.         LAFAZH YANG DIJARKAN DENGAN MEMAKAI YA

            Adapun Ya menjadi alamat I’rab khafadh pada asma’ul khamsah:


ASMA’UL KHAMSAH
(MARFU’)
HURUF JAR
ASMA’UL KHAMSAH
(MAJRUR)
HUKUM
أَبُوْكَ
مِنْ
مِنْ اَبِيْكَ

مجرور باليأ
Majrur dengan Ya
أَخُوْكَ
اِلَى
اِلَى اَخِيْكََ
حَمُوْكَ
عَنْ
عَنْ حَمِيْكَ
فُوْكَ
عَلَى
عَلَى فِيْكَ
ذُوْ مَالٍ
فِىْ
فِى ذِىْ مَالٍ
Kellas: X (MA)             -Tugas: Nahu/Shorof

 
_____________________________________________________________________
Terimakasih sudah membaca artikel tentang : Kumpulan asma'ul khamsah   jika ingin copy/paste silahkan asal cantumkan link sumber :http://www.baim.zz.vc/2013/02/kumpulan-asmaul-khusna.html    Terimakasih :)
_____________________________________________________________________

1 comments:

 
Lihat : Tentang Blog | Jgn asal copas | Pisi Misi
Copyright ©2012-2015. SHIQUERS.COM - All Rights Reserved
Created By Baim Ahmad
Kebijakan Pripacy Policy